آموزش نامحدود

آموزش آزمون علیت گرانجر در ایویوز

علیت یکی از مسائل اساسی در بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی است، زیرا تعیین جهت علیت، موضوع درخور توجهی در اقتصاد است. تعیین جهت علیت، برای متغیرهایی مورداستفاده قرار می‌گیرد که مبانی نظری صریحی در مورد آن‌ها وجود ندارد. روش…

آموزش رگرسیون توبیت tobit در نرم افزار آماری ایویوز

مدل توبیت یک مدل آماری برای داده‌های پنل می‌باشد که توسط James Tobin در سال ۱۹۵۸ برای توصیف رابطهٔ بین یک متغیر وابسته غیر منفی مانند yi و متغیرهای مستقل xi ایجادشده است. مدل‌های توبیت توابع پیش‌بینی رگرسیون حساس شده هستند که…

دانلود کتاب ۱۱۰۰ کلمه مفید و ضروری برای آزمون های زبان انگلیسی

اگر نزدیک کنکور یا آزمون های زبان هستید نوشت یار یک کتاب بسیار ارزشمند را برای شما به صورت رایگان قرار داده که می توانید آن را دانلود کنید.در صورت استقبال از همین طریق اطلاع دهید تا کتاب های رایگان بیشتری در نوشت یار برای شما…

مراحل ارزیابی مقالات ارسال‌شده به مجله

پس ارسال صحیح مقاله طبق قوانین نگارشی مربوط به آن مجله، سردبیر مجله داوران مقاله را مشخص می‌کند. پس‌ازاینکه داوران، داوری مقاله را پذیرفتند فرآیند ارزیابی مقاله آغاز می‌شود که به آن Under review می‌گویند. در این مدت نویسنده مسئول…

دانلود ۵۰ مقاله فارسی حسابداری – مجموعه ۳

امروز در نوشت یار تصمیم گرفتیم تا در یک بسته مجموعاً ۵۰ مقاله فارسی حسابداری را در اختیار شما قرار دهیم. دانلود این مجموعه به‌صورت مستقیم و توسط لینک‌های پرسرعت دانلود نوشت یار انجام می‌شود. عنوان مقالات فارسی حسابداری: ۱- بررسی…

ایویوز چیست و چه ویژگی هایی دارد

EViews که مخفف عبارت Econometric Views است، بسته‌ی نرم‌افزاری طراحی‌شده برای تخمین و شبیه‌سازی الگوهای اقتصادسنجی است که توسط شرکت QMS یا Quantive Micro Software طراحی‌شده است. در سال ۲۰۱۰ این شرکت توسط شرکت نرم‌افزار IHS تملک…

آموزش داده های تابلویی یا پانل در نرم افزار آماری Eviews ایویوز

داده‌های تابلویی ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی می‌باشند، یعنی اطلاعات مربوط به داده‌های مقطعی را در طول زمان مشاهده می‌کنیم. واضح است که چنین داده‌هایی دارای ۲ بعد می‌باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع…

دانلود ۱۱ مقاله فارسی حسابداری – مجموعه ۲

در این مجموعه ۱۱ مقاله فارسی شده حسابداری را دانلود خواهید کرد. تأثیر ویژگی‌های شرکت بر بازده مورد انتظار محاسبه‌شده به روش هزینه‌ی سرمایه‌ی ضمنی ترکیبی با توجه به نارسایی مدل‌های سـنتی درزمینه‌ی تخمـین نـرخ بـازده مـورد انتظـار…

مجموعه داده ۷۰۰۰ تایی بورس اوراق بهادار تهران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶

برای انجام کارهای پژوهشی آماری و یا دانشجویی برای شاخه‌های مالی حتماً به دیتاها و داده‌های بورسی نیاز خواهید داشت. ما در نوشت یار این کار را برای شما آسان کرده‌ایم. در این مجموعه که در قالب یک فایل اکسل برای شما تهیه شده است…

دانلود ۱۰ مقاله فارسی حسابداری – مجموعه ۱

در این مجموعه شما ۱۰ مقاله فارسی حسابداری را دانلود خواهید کرد. ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﺪم اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮای اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻫﻤﻮارﺳﺎزی ﺳﻮد چکیده مقاله: عدم اطمینان محیطی، نوسانات سودهای گزارش شده توسط شرکت‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و عدم…