مرور رده

مقالات فناوری اطلاعات

مقاله واژه‌های مدیریت رفتار سازمانی

انسان‌ها همچنان مهره‌های اصلی سازمان را تشکیل می دهند به طوری که موفقیت سازمان‌ها در تحقق اهدافشان، وابسته به نحوه نگرش آنها به انسان و چگونگی به‌کارگیری نیروهای انسانی است. روابط انسانی و توجه به شخصیت انسان، گرچه از قرن‌ها…