مرور رده

مقالات علوم اجتماعی

مقاله قاچاق انسان

قاچاقچی زنان به کسانی اطلاق می‌شود که از طریق اعمال زور، باج‌خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره‌برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران همانند کار اجباری، برداشتن اندام و ... اقدام می‌کنند. تاریخچه قاچاق زنان برای فحشاء در…