ضمیمه کلیک روزنامه جام جم – شماره ۶۲۹

ضمیمه کلیک روزنامه جام جم - شماره ۶۲۹

ناشر: روزنامه جام جم
تعداد صفحه: ۹
حجم: ۱٫۳ مگابایت
فرمت: پی دی اف
زبان: فارسی
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۶

 

عناوین شماره ۶۲۹ ضمیمه کلیک روزنامه جام جم

  • ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﺎﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﺑﺮ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در ﮔﻔﺖ وﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮ رادﯾﻮ ﻓﺮﻫﻨﮓ
  • ﺷـﺎرژِ ﺷـﺎرژ، ﺑﺎ ﺧﻮرﺷﯿﺪ : اﯾﻦ آﻻﭼﯿﻖ ﺧﻮرﺷﯿﺪى، ﻟﻮازم اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﻰ ﻫﻤﺮاه ﺷﻤﺎ را ﺷﺎرژ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ
  • ﺗﺮﺳﻰ ﻋﻤﯿﻖ در دل آﯾﻨﺪه اى دور : اﮔﺮ ﺟﻮرج اُرول و دﻧﯿﺎى داﺳﺘﺎن ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺸﻨﺎﺳﯿﺪ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ Observer ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﻣﻰ ﮐﻨﯿﺪ
  • ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﺮدن ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺪه در Word
  • ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾﻰ و ﮐﻮﭼﮏ ﻧﻤﺎﯾﻰ داﺋﻤﻰ در ﮐﺮوم
  • واﻗﻌﯿﺖ ﻣﺠـﺎزی واﻗـﻌﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد؟
  • ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻓﺎﯾﻞ اﮐﺴﭙﻠﻮرر وﯾﻨﺪوز : اﮐﺴﯿﺮ اﮐﺴﭙـﻠﻮرر
  • ﺣﺬف ﺳﺮوﯾﺲ وان درایو در ویندوز ۱۰

توجه داشته باشید که ضمیمه کلیک روزنامه جام جم – شماره ۶۲۹ با فرمت پی دی اف می‌باشد و برای اجرای آن نیاز به برنامه adobe reader دارید.

دانلود رایگان ادوبی آکروبات برای اندروید
دانلود رایگان ادوبی آکروبات ردر برای آی او اس
دانلود رایگان ادوبی آکروبات برای ویندوز

دانلود رایگان ضمیمه کلیک روزنامه جام جم – شماره ۶۲۹

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.