دانلود ۵۰ مقاله فارسی حسابداری – مجموعه ۳

مقالات فارسی حسابداریامروز در نوشت یار تصمیم گرفتیم تا در یک بسته مجموعاً ۵۰ مقاله فارسی حسابداری را در اختیار شما قرار دهیم. دانلود این مجموعه به‌صورت مستقیم و توسط لینک‌های پرسرعت دانلود نوشت یار انجام می‌شود.

عنوان مقالات فارسی حسابداری:

۱- بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری کشور

۲- تحلیل چگونگی کارکرد حقوقی جایگزینی حق کسب، پیشه یا تجارت با حق سرقفلی: اجتناب‌ناپذیری پذیرش احترام حق رونق تجارتی

۳- بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی و ارتقای سلامت اداری در سازمان بازرگانی شیراز

۴- بررسی موانع استفاده از حسابداری تورمی در ایران

۵- بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف اقتصاد ایران

۶- بررسی اثرات تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی بر عملکرد مالی وعملیاتی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۷- تأثیر محافظه کاری شرطی و غیر شرطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر چرخه عمر شرکت‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۸- عدم تقارن زمانی سود: محافظه‌کاری یا چسبندگی هزینه‌ها؟

۹- بررسی اثر تعدیل‌کنندگی سازوکارهای راهبری شرکتی بر ارتباط بین سطح نگهداشت وجه نقد و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۰- بررسی رابطه بین حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

۱۱- بررسی تأثیر بیش اعتمادی مدیران بر حق‌الزحمه حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۲- رابطه بین حق‌الزحمه حسابرسی و تجربه حسابرس با کیفیت حسابرسی

۱۳- تأثیر قدرت تصمیم‌گیری مدیرعامل بر عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در
بورس اوراق بهادار تهران

۱۴- مطالعه رابطه بین تفاوت مالیات دفتری و ورشکستگی مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۱۵- بررسی تأثیر اندازه حسابرس و تخصص حسابرس در صنعت بر حق‌الزحمه حسابرسی

۱۶- تأثیر ساختار مالکیت تمرکز و ترکیب بر کیفیت افشا

۱۷- تأثیر کیفیت سود و محافظه‌کاری غیرشرطی بر محافظه‌کاری شرطی

۱۸- تخصص حسابرس در صنعت، استقلال هیئت‌مدیره و مدیریت سود

۱۹- اثر محدودیت‌های مالی و حاکمیت شرکتی بر کارایی سرمایه‌گذاری

۲۰- بیش اطمینانی مدیریتی و حق‌الزحمه حسابرسی

۲۱- بررسی رابطهٔ بین دوره تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمهٔ حسابرسی

۲۲- تأثیر انحراف از وجه نقد بهینه مورد انتظار بر بازده آتی سهام

۲۳- نقش انتشار اطلاعات بر رابطه چولگی و بازده آتی سهام

۲۴- بررسی تأثیر حکمرانی خوب شرکتی بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲۵- عوامل تعیین کننده ریسک پذیری بانکها در ایران با تأکید بر ساختار مالکیت

۲۶- تجدید ارائه‌ی صورت‌های مالی و رفتار پیش‌بینی سود مدیران

۲۷- بررسی تأثیر نوسانات قیمت نفت بر بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲۸- بررسی رفتار چسبندگی حق‌الزحمه‌های حسابرسی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۲۹- بررسی رابطه میان اظهارنظر حسابرسان بازمان بندی افشاء صورت‌های مالی

۳۰-بررسی تأثیر ترکیب هیئت مدیره بر محتوای اطلاعاتی و کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳۱- انگیزه‌های مدیریت و عدم تقارن در رفتار هزینه دستمزد

۳۲- بررسی تأثیر تغییرات اظهارنظر حسابرس بر به موقع بودن افشا در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳۳- اثر شفافیت سود حسابداری بر ریسک ورشکستگی در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳۴- بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر عدم تقارن اطلاعاتی

۳۵- بررسی رابطه بین تشکیل کمیته حسابرسی با از مؤسسان بودن مدیر عامل، اندازه و استقلال هیأت مدیره در شرکتهای عرضه اولیه شده در بورس

۳۶- مقایسه تأثیر معیارهای کیفیت سود بر بازده مازاد

۳۷- ارزیابی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تأخیر در گزارشگری مالی

۳۸- ارزیابی عوامل مؤثر بر اثربخشی حسابرسی داخلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۳۹- عدم تقارن اطلاعاتی و سرمایه فکری: دیدگاهی مبتنی بر نظریه نمایندگی

۴۰- تعدیلات سود سالانه و عوامل مؤثر بر آن شواهدی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

۴۱- بررسی رابطه توانایی مدیریت و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

۴۲- تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه گذاری

۴۳- بررسی رابطه بین تجدید ارائهٔ صورت‌های مالی و رشد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

۴۴- رابطهٔ تأمین مالی بانکی با مدیریت هزینه و اثر کیفیت حسابرسی

۴۵- اثر انگیزه‌های مدیریتی و اهداف سود بر چسبندگی هزینه

۴۶- آزمون محدودیتهای حاکم بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

۴۷- تورم، چرخه عملیاتی و نگه داشت وجه نقد

۴۸- نقد شوندگی سهام و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن اهمیت حاکمیت شرکتی و محدودیتهای مالی

۴۹- تأثیر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی بر ضریب واکنش سودهای آتی

۵۰- بررسی رابطه بین محافظه‌کاری در گزارشگری مالی و نقدشوندگی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

لینک های دانلود این مجموعه ارزشمند بلافاصله پس از خرید نمایش داده می شود.

فرمت فایل های این مجموعه: پی دی اف

تعداد مقاله فارسی حسابداری: ۵۰ مقاله

حجم مجموعه: ۳۳ مگابایت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.