مرور رده

آموزش Stata

آموزش ویدیویی انتقال داده ها به نرم افزار استاتا

ناشر: نوشت یار نوع آموزش: ویدیویی زبان: فارسی محتویات هر فایل: فیلم آموزش + داده های موردنیازدر ادامه آموزش ویدیویی انتقال داده ها به نرم افزار Stata (استاتا) با ما همراه باشیدآموزش تصویری نحوه ورود داده ها در نرم افزار…

جزوه آموزشی نرم افزار آماری stata استتا

استفاده از روش‌های مختلف آنالیز آماری بسیار خسته‌کننده و مشکل خواهد بود، امروزه انواع نرم‌افزارهای مختلف آماری موجودند که قادرند انواع آنالیزهای آماری را انجام دهند، درنتیجه با توجه به مهم و کاربردی بودن نرم‌افزارهای آماری لازم دان ستیم که…