مرور رده

آموزش Stata

آموزش ویدیویی انتقال داده ها به نرم افزار استاتا

ناشر: نوشت یار نوع آموزش: ویدیویی زبان: فارسی محتویات هر فایل: فیلم آموزش + داده های موردنیازدر ادامه آموزش ویدیویی انتقال داده ها به نرم افزار Stata (استاتا) با ما همراه باشیدآموزش تصویری نحوه ورود داده ها در نرم افزار…

آزمون پترنوستر (paternoster) + فیلم آموزشی

آموزش آزمون پترنوستر (paternoster) + فیلم آموزشیآزمون پترنوستر چگونه انجام می شود؟فیلم آموزشی آزمون paternoster در نرم افزار Stata آزمون پترنوستر چیست؟ این آزمون توسط پترونوستر و همكاران (۱۹۹۸) استفاده شده است كه بعدها به نام…

جزوه آموزشی نرم افزار آماری stata استتا

استفاده از روش‌های مختلف آنالیز آماری بسیار خسته‌کننده و مشکل خواهد بود، امروزه انواع نرم‌افزارهای مختلف آماری موجودند که قادرند انواع آنالیزهای آماری را انجام دهند، درنتیجه با توجه به مهم و کاربردی بودن نرم‌افزارهای آماری لازم دان ستیم که…