مرور رده

مهندسی مکانیک

دانلود مقاله مقدمه ای بر مکانیک شکست (مناسب برای پروژه درس مکانیک شکست)

دانلود مقاله مقدمه ای بر مکانیک شکست (قابل استفاده برای پروژه درس مکانیک شکست)عنوان مقاله: مقدمه ای بر مکانیک شکست (Introduction to Fracture Mechanics) ناشر مقاله: نوشت یار (این مقاله توسط تیم متخصصان نوشت یار ترجمه شده است.) زبان:…