آموزش داده های تابلویی یا پانل در نرم افزار آماری Eviews ایویوز

آموزش های جلسه ای ایویوزداده‌های تابلویی ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی می‌باشند، یعنی اطلاعات مربوط به داده‌های مقطعی را در طول زمان مشاهده می‌کنیم. واضح است که چنین داده‌هایی دارای ۲ بعد می‌باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می‌باشد. استفاده از روش داده‌های تابلویی نسبت به روش‌های مقطعی و سری‌های زمانی ۲ مزیت عمده دارد: اول اینکه، به محقق این امکان را می‌دهد تا ارتباط میان متغیرها و حتی واحدها (کشورها) را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد و مزیت دوم نیز، در توانایی این روش در کنترل اثرات انفرادی مربوط به کشورها (به‌عنوان واحدهای مقطعی) است که قابل‌مشاهده و اندازه‌گیری نیستند.

در این بخش به چگونگی تخمین تابع تقاضای پول در داده‌های تابلویی با استفاده از نرم‌افزار ایویوز می‌پردازیم.

– مسیر زیر را اجرا کنید تا پنجره workfile create باز شود.

File>new>workfile…

در این پنجره اگر تمامی داده‌ها برای کل دوره و تمامی واحدهای موردمطالعه وجود داشته باشد در کادر workfile structure type گزینه Balanced panel را انتخاب می‌کنیم در غیر این صورت با داشتن سری‌های زمانی واحدهای انفرادی مختلف گزینه Dated-regular frequency را انتخاب می‌کنیم.

همچنین در کادر مربوط به start date و End date اگر تک‌تک مقادیر داده‌های فصلی یا سالانه یا… را مورداستفاده قرار دهیم زمان آغاز و پایان دوره را پایه وارد کنیم. (شکل دو) ولی اگر از میانگین پنج ساله یا… داده‌ها استفاده کنیم باید در کادر آغاز دوره شماره یک و در کادر پایان دوره شماره آخرین دوره ۵ ساله‌ای که از آنها میانگین گرفته‌شده است را وارد کنیم.

روی ok کلیک کنید تا پرونده کاری شما تشکیل شود.

مسیر زیر را از منوی اصلی اجرا کنید تا پنجره new object باز شود.

Object>new object

در این پنجره از کادر Type of object گزینه pool را انتخاب کنید. (شکل سه)

با انتخاب گزینه pool پنجره‌ای به شکل چهار باز می‌شود که باید در کادر خالی آن نام واحدهای انفرادی موردمطالعه را به‌نحوی‌که در شکل مشاهده می‌شود وارد کنیم.

بعد از نوشتن نام کشورها یا واحدهای انفرادی روی منوی Define کلیک کنید.

مسیر مقابل را اجرا کنید تا پنجره series list ظاهر شود.

View>spreadsheet

در پنجره series list نام متغیرهای موردنظر را که قصد داریم از محیط Excel به محیط Eviews وارد کنیم را می‌نویسیم. نحوه‌ی نوشتن نام متغیرها را در شکل شش مشاهده می‌کنید.

روی ok کلیک کنید تا پنجره مربوط به داده‌ها باز شود. (شکل هفت) در این پنجره نیز داده‌های مربوط به هر متغیر را ستون به ستون وارد می‌کنیم.

جهت تعریف مقادیر لگاریتمی متغیرها منوی pool Genr را از نوار منوی پنجره هفت انتخاب می‌کنیم. پنجره‌ای با عنوان Generate series by… ظاهر می‌شود که باید لگاریتم متغیرها را به‌نحوی‌که در شکل هشت ملاحظه می‌شود وارد کنیم.

روی ok کلیک کنید و سپس منوی Estimate را انتخاب کنید. پنجره‌ای با عنوان Pool Estimation باز می‌شود. (شکل نه)

در نوشت یار یک دوره آموزشی ایویوز ویژه تحلیل پایان نامه تهیه کرده ایم.

برای ورود به صفحه دوره آموزش ایویوز مراجعه کنید.

آموزش داده های تابلویی یا پانل در نرم افزار آماری Eviews ایویوز
3 (60%) 2 vote[s]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به مناسبت یک سالگی و اولین تولد نوشت یار با وارد کردن کد yar98 در سبد خرید تا 15 اردیبهشت 20 درصد تخفیف بگیرید.
+