مراحل ارزیابی مقالات ارسال‌شده به مجله

آموزش های مقاله نویسیپس ارسال صحیح مقاله طبق قوانین نگارشی مربوط به آن مجله، سردبیر مجله داوران مقاله را مشخص می‌کند. پس‌ازاینکه داوران، داوری مقاله را پذیرفتند فرآیند ارزیابی مقاله آغاز می‌شود که به آن Under review می‌گویند. در این مدت نویسنده مسئول می‌تواند هر چند وقت، وضعیت مقاله را از طریق سایت مجله بررسی کند.

معمولاً برای هر مقاله چند داور انتخاب می‌شود. در پایان فرآیند ارزیابی سردبیر مجله با توجه به نظرات داوران، یکی از حالت‌های پذیرش Accept ، اصلاح Revise ، و یا رد Reject را به نویسندگان ابلاغ می‌کند. در صورت پذیرش، مقاله برای چاپ ارسال می‌شود.

در حالت اصلاح، معمولاً دو وضعیت وجود دارد؛ اصلاح جزئی Minor revision برای اصلاحات کوچک مانند ایرادهای نگارشی، املایی و حتی برخی از جملات برای فهم و خوانایی بهتر مقاله، اصلاح کلی و عمیق Major revision برای اصلاح عمده، ایرادهای محتوایی و مفهومی که نویسندگان باید آن‌ها برطرف کنند و سپس مجدداً به مجله ارسال کنند.

در صورت رد مقاله دلیل آن توضیح داده می شود

در صورت رد مقاله حالت reject and resubmit و یا complete reject رخ می‌دهد. لازم به ذکر است که در هنگام رد مقاله از سوی مجله، نظرات داوران و نکات مطرح‌شده توسط آنان برای عدم پذیرش مقاله، برای نویسندگان ارسال می‌شود. در حالت reject and resubmit پیش‌نویس ارسال‌شده ضعیف بوده اما اگر نویسندگان، به‌دقت به پرسش‌های داوران پاسخ دهند و پیش‌نویس را اصلاح کنند می‌توانند آن را برای بازنگری و داوری، مجدداً به همان مجله ارسال نمایند.

در حالت complete reject پیش‌نویس ارسال‌شده به‌طور کامل رد شده است. حالت رد کامل مقاله نیز می‌توان با در نظر گرفتن نکات و پرسش‌های مطرح‌شده توسط داوران، پیش‌نویس مقاله را اصلاح نمود و دوباره مقاله را برای مجله ارسال کرد. اما بهتر است برای ارسال مجدد مقاله دیدگاه داوران ازنظر نوآوری، به‌روز بودن و تأثیرگذاری مقاله را در نظر گرفت.

بدین معنی که مقاله ویژگی‌های ذکرشده را تا حدودی دارا بوده اما به دلیل خوب مطرح نکردن مسائل همراه با جزئیات و دلایل کافی مقاله رد شده است. در این حالت توصیه می‌شود که در هنگام ارسال مقاله در قسمت Comment، توضیح داده شود که این پیش‌نویس قبلاً برای همین مجله ارسال‌شده با ذکر شماره پیگیری، manuscript number و اکنون با توجه به نظر محترم داوران اصلاح و تکمیل گردیده است.

نوشت‌یار پیشنهاداتی برای شما داره

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.