مرور برچسب

استخدام نهاد ریاست جمهوری 97

بسته سوالات آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری

نهاد ریاست جمهوری از آن دسته از ارگان‌های مهم و پرمخاطب کشور بوده که در زمان استخدام و برگزاری آزمون‌های استخدامی خیل عظیم داوطلب متقاضی شرکت در آزمون استخدامی نهاد ریاست جمهوری را به خود می‌بیند.