مرور برچسب

جزوه حسابداری

جزوه درس حسابداری پیشرفته استاد شماخی

حسابداری پیشرفت عبارت است از فرایند منظم و روشمند برای ارزیابی اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی عملیات سازمان و گزارش نتایج ارزیابی، همراه با پیشنهادهای عملی به اشخاص ذیصلاح برای بهبود عملیات. علاوه بر تعریف ارائه‌شده به وسیله کمیته حسابرسی…