مرور برچسب

دسته بندی مقالات

انواع دسته‌بندی نوشته‌های علمی و دانشگاهی

قبل از دسته‌بندی مقاله‌های علمی نوعی دسته‌بندی از نوشته‌های علمی و دانشگاهی ارائه می‌شود که تقریباً در مورد کلیه نوشته‌های علمی و دانشگاهی عمومیت داشته و همه آنها را به‌نوعی در برمی‌گیرد. این دسته‌بندی به‌قرار زیر است. با نوشت یار…