مرور برچسب

رایانامه دانشگاه تهران

آموزش ساخت ایمیل دانشگاه تهران

دانشگاه تهران مدتیست که به دانشجویان خود اجازه میدهید تا با پسوند آدرس دانشگاه برای خود یک ایمیل داشته باشند. اگر از دانشجویان دانشگاه تهران هستید و قصد دارید در سرویس ایمیلی این دانشگاه یک ایمیل داشته باشید با نوشت یار همراه باشید. ثبت…