ایویوز چیست و چه ویژگی هایی دارد

آموزش های جلسه ای ایویوزEViews که مخفف عبارت Econometric Views است، بسته‌ی نرم‌افزاری طراحی‌شده برای تخمین و شبیه‌سازی الگوهای اقتصادسنجی است که توسط شرکت QMS یا Quantive Micro Software طراحی‌شده است. در سال ۲۰۱۰ این شرکت توسط شرکت نرم‌افزار IHS تملک گردید و در حال حاضر این نرم‌افزار متعلق به IHS در کشور آمریکاست. آدرس وب‌سایت اصلی این نرم‌افزار www.eviews.com می‌باشد. درباره ایویوز

ایویوز همچنین در سال ۲۰۱۷ نسخه ۱۰ از نرم افزار خود را معرفی کرد و در سال ۲۰۱۸ یک بسته به روز رسانی برای همان نسخه ۱۰ ارائه کرد که می توانید از صفحه دانلود ایویوز در نوشت یار آن را دانلود کنید.

این نرم‌افزار ۲ حالته هم برای برنامه‌نویسی و هم برای اجرای رویه‌های از پیش نوشته‌شده به‌صورت محاوره‌ای، به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که امروزه یکی از مهم‌ترین برنامه‌های نرم‌افزاری مورداستفاده توسط اقتصاددانان در سراسر دنیا است.

تحلیل آمار با ایویوز

EViews را می‌توان در حوزه‌های تجزیه‌وتحلیل روابط آماری و اقتصادسنجی، پیش‌بینی فروش، شبیه‌سازی، پیش‌بینی کلان اقتصادی، تجزیه‌وتحلیل هزینه‌ها و الگوسازی و ارزیابی سیاست‌گذاری به‌کار برد. در حالت محاوره‌ای برقراری ارتباط کاربر با EViews از طریق روابط‌های گرافیکی (GUI) خوش ساختی ممکن شده است که به‌سادگی امکان تبادل اطلاعات بین فرد و کامپیوتر را فراهم ساخته است.

این رابط‌ها با شئ های گرافیکی مانند پنجره‌ها، آیکون ها، کلیدها و منوها ترکیب‌شده است که انتخاب یا فعال کردن این شئ ها از طریق فعال‌سازی توسط ماوس صورت می‌پذیرد. با به کارگیری آن‌ها می‌توان دامنه وسیعی از تکنیک‌های اقتصادسنجی، آماری و گرافیکی پیچیده را بدون اینکه نیازی به برنامه‌نویسی باشد، انجام داد.

قابلیت های نرم افزار آماری ایویوز

از ویژگی‌های مهم این نرم‌افزار این است که این نرم‌افزار پیرامون مفهوم آب جکت Object طراحی‌شده است. سری‌ها، معادلات و سیستم‌ها، صرفاً بخشی از آب جکت های متداول در EViews هستند. هر آب جکت در EViews دارای پنجره‌ای است و هر پنجره دارای رویه‌هایی یا Procedures است.

Eviews به‌گونه‌ای طراحی‌شده است که می‌تواند بدون هیچ واسطه‌ای لیست گسترده‌ای از فرمت داده‌ها را بنویسد و یا بخواند. این لیست می‌تواند فرمت داده‌ها ی Excel، ASCII،Text و… را شامل گردد. برعکس بسیاری از نرم‌افزارهای اقتصادسنجی، دلیلی وجود ندارد که کاربر برای استفاده از EViews زبان برنامه‌نویسی خاصی را بداند.

EViews دارای رویه‌های از پیش نوشته شده‌ای است که به‌راحتی و از طریق رابط‌های گرافیکی (GUI) می‌توان بسیاری از رویه‌های اقتصادسنجی کاربردی را مورداستفاده قرارداد.

آزمون هایی که می توان در ایویوز اجرا کرد

نرم‌افزار EViews مجموعه‌ی کاملی از رویه‌های آماری و اقتصادسنجی پیشرفته است که بخشی از این رویه‌ها عبارت‌اند از:آزمون‌های آماری در ایویوز

آمار بنیادی، آزمون‌های ریشه‌ی واحد و هم انباشتگی، تعدیلات فصلی، فیلترینگ، تخمین، الگوهای ARCH و GARCH، روش گشتاورهای تعمیم‌یافته، متغیرهای وابسته محدود، تخمین سیستم، الگوهای اتورگرسیو برداری و تصحیح خطای برداری، تجزیه‌وتحلیل داده‌های تلفیقی، الگوهای فضای حالت، پیش‌بینی و شبیه‌سازی سری زمانی.

آمار بنیادی در ایویوز

به‌راحتی می‌توان آمار توصیفی بنیادی را برای یک نمونه از طریق گروه‌بندی یک یا چند متغیر از نوع داده‌های مقطعی، سری زمانی و یا داده‌های تلفیقی به‌دست آورد. آزمون فرضیه در خصوص میانگین، میانه و واریانس برای برابری آماره‌ها با مقادیر خاص و یا عدم برابری آن‌ها بین دو یا چند نمونه و جدول آنالیز واریانس (ANOVA) از رویه‌های قابل‌محاسبه در EViews است.

ارزیابی گرافیکی از توزیع احتمالی داده‌ها توسط هیستوگرام، تابع توزیع تجمعی، نمودار دهک‌ها و نمودار Q-Q برای مقایسه ۲ سری از داده‌ها و یا یک سری انفرادی از داده‌ها با طیف متنوعی از توزیع‌های نظری، اجرای آزمون‌های کولموگروف – اسمیرنوف Kolmogorrov –Smirnov ، لیلیفورز (Liliefors)، اندرسن-دارلینگ (Anderson –Darling)، برای مشاهده اینکه آیا توزیع داده‌ها ی تحت بررسی نرمال است یا این که نحوه‌ی توزیع داده‌ها مبتنی بر توزیع های نمایی، لاجیستیک، کایسکور، ویبول یا گاماست بخش دیگری از توانایی‌های EViews است.

آزمون‌های ریشه‌ی واحد و هم انباشتگی در ایویوز

برای روشن ساختن خواص داده‌ها ی سری‌های زمانی EViews آزمون‌های ریشه‌ی واحد (شامل سری‌های زمانی انفرادی و آزمون‌های لین و لوین Lin-Chu و شین و پسران Pesaran-shin برای داده‌های تلفیقی، آزمون‌های هم انباشتگی (با مقادیر بحرانی مک کینون و میزان P-Value ی آزمون‌ها)، آزمون علیت گرین جری، تابع خودهمبستگی (AC) و خودهمبستگی جزئی (PAC) آماره‌ی Q لیانگ –باکس و تابع همبستگی متقابل (CCF) نیز از قابلیت‌های EViews است.

تعدیلات فصلی در ایویوز

نرم‌افزار Eviews رویه‌های تعدیل فصلی شامل Census X11 و الگوی ARIMA برای ۲ حالت جملات ضرب شونده Multiplicative و جمع شونده (Additive) را ارائه می‌کند.

اجرای فیلترینگ در ایویوز

Eviews روند سری‌های زمانی را توسط فیلتر هدریک- پرسکات محاسبه می‌کند. این در حالی است که از نسخه پنج نرم‌افزار به بعد توانایی اجرای “فیلتر باند-پس” وجود دارد. به‌کارگیری فیلتر کالمن برای تخمین الگوهای فضای حالت و استخراج روند یک سری زمانی از رویه‌هایی است که در برنامه ایویوز قابل‌اجراست.

تخمین معادلات در ایویوز

Eviews دارای رنج وسیعی از تکنیک‌های تخمین تک معادله و سیستم معادلات برای داده‌های سری‌های زمانی و مقطعی است. تخمین زننده‌های اساسی شامل حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات ۲ مرحله‌ای، حداقل مربعات غیرخطی، تخمین موزون با تکنیک‌های اشاره‌شده قابل‌دسترسی است.

الگوهای ARCH در ایویوز

اگر واریانس سری زمانی تحت بررسی در طی زمان تغییر کند،Eviews می‌تواند مسیر واریانس را با استفاده از الگوهای ARCH تخمین بزند. الگوهای (PARSH (P.q), TARCH (p,q) EGARCH (p,q), GARCH(p,q را می‌توان در Eviews با بهره‌گیری از روش حداکثر راست نمایی به‌دست آورد.

روش گشتاورهای تعمیم‌یافته

Eviews تخمین GMM را برای داده‌های مقطعی سری زمانی ارائه می‌کند (هم تک معادله و هم سیستم معادلات).

گزینه‌ی موزون شامل ماتریس کوواریانس وایت (White Covariance Matrix) برای داده‌های مقطعی و گزینه‌ی ماتریس کوواریانس HAC برای داده‌های سری‌های زمانی است.

متغیرهای وابسته محدود

در شرایطی که داده‌هایتان از نوع مقادیر محدود یا سانسور شده باشد، ایویوز دارای تمهیداتی برای تخمین این فرم از داده‌های مقطعی است. مهم‌ترین گزینه‌های تخمین در این بخش شامل الگوهای پرو بیت، لاجیت و توبیت و… است.

تخمین سیستم و معادلات در ایویوز

درEViews می‌توان سیستم‌های معادلات خطی و غیرخطی را توسط روش‌های حداقل مربعات معمولی، حداقل مربعات ۲ مرحله‌ای، رگرسیون به‌ظاهر نامرتبط، حداقل مربعات ۳ مرحله‌ای، GMM و حداکثر راست نمایی با اطلاعات کامل FIMIL تخمین زد.

تخمین الگوهای اتو رگرسیو برداری و تصحیح خطای برداری در ایویوز

الگوهای اتورگرسیو برداری VAR و تصحیح خطای برداری (VECM) را به‌سادگی می‌توان با EViews تخمین زد. پس از تخمین این الگوها تمهیداتی برای تابع واکنش ضربه Impulse Response Function و تجزیه واریانس Variance Decomposition در Eviews وجود دارد. در ضمن این امکان در نظر گرفته‌شده است که قیود خطی بر روابط هم انباشتگی اعمال گردد، تا روابط هم انباشتگی دارای معنای اقتصادی از سایر روابط هم انباشتگی تفکیک شوند.

تجزیه‌وتحلیل داده‌های تلفیقی پانل دیتا یا داده‌های تابلویی در ایویوز

Eviews دارای طیف متنوعی از ابزارهای طراحی‌شده برای کار کردن با داده‌های تلفیقی (داده‌های ترکیبی یا پانل دیتا) است. مجموعه داده‌های متوازن که هم دارای مقطع و هم دارای بعد زمان باشد را می‌توان به‌راحتی در Eviews تخمین زد. درمجموع برای حداقل مربعات معمولی خطی، روش تخمین معادلات شامل ۲SLS/IV تعمیم‌یافته است.

آب جکت فضای حالت

آب جکت فضای حالت این امکان را فراهم می‌سازد تا دامنه وسیعی از الگوهای سری‌ها ی زمانی پویا شامل یک معادله یا چند معادله را توسط الگوریتم فیلتر کالمن تخمین زد. در این وضعیت، این امکان در نظر گرفته‌شده است که با استفاده از آب جکت فضای حالت بتوان الگوهای با ضرایب تصادفی، در طی زمان متغیر (Time Varying) و تصریحات ARMA ی حداکثر راست نمایی را تخمین زد. در این بخش می‌توان یک سری زمانی را فیلتر کرده و به اجزاء روند و دوران تفکیک کرد. و سپس از نتایج به‌دست آمده برای پیش‌بینی سری‌های زمانی استفاده کرد.

ارزیابی و بازرسی تشخیصی تصریحات

پس‌ازآن که یک معادله و یا یک سیستم توسط Eviews تخمین زده می‌شود، می‌توان با به‌کارگیری بخش دیگری از تمهیدات Eviews دامنه گسترده‌ای از آزمون‌های تشخیصی و تصریحی را در ارتباط با نتایج تخمین به‌کار برد. این آزمون‌ها شامل آزمون‌های والد بر قیود خطی و غیرخطی، آزمون نسبت راست نمایی و آزمون F برای متغیرهای حذف‌شده، آزمون RESET رمزی و آزمون پیش‌بینی و شکست ساختاری چاو هستند.

پیش‌بینی و شبیه‌سازی الگوها

درEViews تهیه‌ی پیش‌بینی از یک الگوی تخمین زده‌شده بسیار ساده است. در الگوهای تک معادله صرفاً بایستی نوع پیش‌بینی اعم از پویا (Dynamic) و ایستا (Static) را بافاصله اطمینان ۹۵% مشخص کنید و سپس اقدام به تهیه‌ی پیش‌بینی کنید.

شبیه‌سازی و حل معادلات همزمان

آب جکت الگو (Model) که برای حل شبیه‌سازی سیستم معادلات همزمان به‌کاربرده می‌شود، تسهیلات قابل‌توجهی را برای الگوسازان فراهم آورده است. آب جکت الگو در Eviews به‌سادگی شبیه‌سازی تصادفی و غیر تصادفی را توسط راه‌حل گاوس – سایدل (Gauss –Seidel) و یا نیوتن (Newton) فراهم می‌آورد.

قاعدتاً بایستی وجود ویژگی‌های فوق را دلیل مقبولیت این نرم‌افزار در بین اقتصاد سنجان و اقتصاددانان دانست.

عبارات ریاضی در ایویوز

نرم‌افزار Eviews شامل یک کتابخانه‌ی عظیمی از عملیات و توابع از پیش‌ساخته شده است که به کاربر این اجازه را می‌دهد تا عملیات ریاضی پیچیده را صرفاً با فشار دادن بر چند کلید از صفحه‌کلید کامپیوتر شخصی انجام دهد. درمجموع در Eviews برخی از این توابع عملیات وقفه (Lag)، تقدم (Lead) و تفاضل گیری (differences) را به سهولت انجام می‌دهد. در نرم‌افزار Eviews عملیات و محاسبات با توجه به دستورات تایپ‌شده در صفحه‌ی دستور از چپ به راست اجرا می‌شود.

در نوشت یار یک دوره آموزشی ایویوز ویژه تحلیل آماری تهیه کرده ایم.

برای ورود به صفحه دوره آموزش ایویوز مراجعه کنید.

ایویوز چیست و چه ویژگی هایی دارد
4.8 (95%) 4 vote[s]

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

به مناسبت یک سالگی و اولین تولد نوشت یار با وارد کردن کد yar98 در سبد خرید تا 15 اردیبهشت 20 درصد تخفیف بگیرید.
+